Header Image

Avrupa`da Kariyer

Yurt Dışında Çalışma İmkanı

calisma-imkani

MEDUFICATION International GmbH, Almanya’nın yurt dışından gelecek sağlık personeli için aracılık, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren ilk şirketlerinden biri olarak, Almanya'daki sağlık personel açığı kapsamında; hasta bakıcı, ebe, hemşire, fizyoterapist ve uzman doktor istihdamlarına hizmet vermektedir.

Avrupa`da kariyer işlemleri sağlık diplomasisi bağlamında yürütülür.

Sağlık diplomasisini; sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve sağlığa erişilmesi için ikili ve çok taraflı bir işbirliği olarak görebiliriz. Küreselleşme sürecinin önemli bir sonucu olarak değerlendirilebilecek sağlık diplomasisi, kamu diplomasisinin bir türü olarak sayılabilir. Sağlık diplomasisi, bu kavramların temelini teşkil eden ilişki inşa etme ve iş birliği yapma anlayışının bir yansıması olarak görülmüştür. Sağlık diplomasisiyle ilgili tanımların geneli müzakere ve iş birliği üzerine kuruludur.

saglik-personeli

saglik-personeli

Dolayısıyla, siz sağlık sektör çalışanları için sunacağımız hizmetleri, özellikle Türkiye ve Balkan ülkelerinden yapılacak iş gücü istihdamlarında, müzakere ve iş birliği süreçlerini tamamen resmi olarak yürütüyoruz. Bu kapsamda Türkiye ve Balkan ülkelerinde yaşayan sağlık personelinin Almanya’da hizmet verebilmeleri için gerekli olan B1 seviyesinde Almanca dil eğitimlerini bulundukları ülkelerde veriyoruz. 

Böylece Almanya’ya geldiklerinde yaşlı bakım evlerinde veya benzeri kurumlarda hizmet verebilecek düzeyde Almanca’ya sahip olmuş oluyorlar. B2 ve üzeri dil seviyesi gerektiren iş kollarında da eğitim Almanya'da devam etmektedir.

Diploma denkliği, iş sözleşmesi, oturum ve çalışma izin başvuruları, sosyal hizmetler ve aile birleşimi gibi hizmetlere ait gereken bürokratik işlemler de hem işveren hem de işe başvuran adına tarafımızdan yürütülmektedir. Devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları sağlık diplomasisinin temel aktörleri olduğundan, yaptığımız ya da yapacağımız tüm hizmetlerde uluslararası normlara göre hareket ediyoruz.

Almanya’da halen, özellikle “hasta bakıcı, ebe, hemşire” gibi sağlık personeli açığı ortalama 250-300 bin civarındadır. Almanya`da kariyer ve danismanlik hizmeti veren bir firma olarak bu alandaki açığı göz önünde tutuyoruz ve hasta bakıcı, ebe, hemşire istihdamlarına öncelik veriyoruz.

saglik-personeli

Bu hizmet, çalışanın mevcut durumu ve öğrenme gelişiminin takip edilebilmesi için her adımda bilgilendirdiğimiz işveren için bir avantajdır.

Hemşirelik personeli yerleştirme ve tanıma sürecindeki tüm adımlarda aynı taahhüdü alır, bilgimizle tamamen onların yanındayız.

İletişim